Podmienky obchodnej verejnej súťaže - predaj kaštieľa

V prílohe sú podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k.ú. Ostrá Lúka, ktorých je obec Ostrá Lúka spoluvlastníkom v podiele 5/6. Uvedené nehnuteľnosti sú zapísané na LV č.2 pre k.ú. Ostrá Lúka, obec Ostrá Lúka, okres Zvolen.

Zápisnica a uznesenie č.4/2017 z obecného zastupiteľstva zo dňa 27.9.2017

V prílohe sa nachádza Zápisnica a Uznesenie č.4/2017 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke, konaného dňa 27.9.2017.

Zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu v Ostrej Lúke

Obec Ostrá Lúka organizuje zber nebezpečného odpadu dňa 17.10.2017 a zber veľkoobjemového odpadu dňa 20.10.2017. Bližšie informácie v prílohách.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby VÚC 2017

V prílohe je zverejnený zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov - volebný obvod č.11 a tiež zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Predaj kaštieľa rodiny Ostrolúckych - TA3

V odkaze si môžete pozrieť reláciu o kaštieli.   http://www.ta3.com/clanok/1113881/kastiel-ostroluckych-nedokazu-zachrani...

Predaj kaštieľa rodiny Ostrolúckych - My Zvolen

V odkaze si môžete prečítať článok o predaji kaštieľa. https://myzvolen.sme.sk/c/20661862/kastiel-ostroluckych-chce-obec-predat...

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a stanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí.

Predaj kaštieľa rodiny Ostrolúckych - RTVS

Informácie o predaji kaštieľa boli odvysielané v Ranných správach RTVS dňa 28.9.2017. Môžete si ho pozrieť tu:https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/136899#1888

Digitálny rozhlas v našej obci

Zmeškali ste dedinský rozhlas? Prišli ste kvôli tomu o dôležité informácie? 

Upozornenie pred vykurovacou sezónou

Syndikovať obsah