Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v prílohe je zvrejnené " Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru"

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

V prílohe sa nachádza Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - zmena termínu platnosti stavebného povolenia pre vodnú stavbu "Ostrá Lúka - Úhrbie - Ovčín Inžinierske siete, Objekt: Verejný vodovod".

Návrh Záverečného účtu obce Ostrá Lúka za rok 2016

V prílohe je zverejnený návrh Záverečného účtu obce Ostrá Lúka za rok 2016.

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

MDŽ 2017 v Ostrej Lúke

V kultúrnom dome v Ostrej Lúke sa dňa 11.3.2017 konala oslava Medzinárodného dňa žien. Pre ženy bolo pripravené netradičné vystúpenie Dua Aldar, ktorí prezentovali dobovú hudbu a spev z obdobia 13 storočia. Každá zo žien bola obdarovaná kvietkom a posedelo sa pri občerstvení. Prikladám pár fotiek . . .

Harmonogram zberu odpadu v roku 2017

V prílohe je zverejnený harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu. O zbere ostatných komodít budete včas informovaný.

Syndikovať obsah