Zverejnenie zmlúv

Zmluva Dátum účinnosti Zmluvná strana Cena Súbor
Obchodná zmluva č. K/110/2019 07.08.2019 Jarmila Townsend Slančíková, Ostrá Lúka 8 Obchodná zmluva č.K1102019.PDF
Zmluva o službách č.01/2019 - 020819 07.08.2019 CS Consulting International, s.r.o. Šaľa 1.990,00 Zmluva o službách 012019-020819.PDF
Kúpna zmluva 25.07.2019 Róbert Dičér, Bratislava 250.000,00 Kúpna zmluva.PDF
Kúpna zmluva o predaji spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti 16.05.2019 Milan Ďurčov, Zvolen 6.467,81 Kúpna zmluva o predaji spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti.PDF, Dodatok č.1Ďurčov.PDF
Kúpna zmluva o predaji spoluvlastníckych práv 14.05.2019 Daniel Brláš a Mgr. Zuzana Brlášová, Ostrá Lúka 82 16,00 Kúpna zmluva o predaji.PDF, Dodatok č.1Brláš.PDF
Obchdná zmluva č. V/178/2019 26.06.2019 Ing. Ivana Bešinská, Ostrý Grúň 335 Obchodná zmluva č.V1782019.PDF
Zmluva č. 841/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 29.05.2019 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica 1.100,00 Zmluva č.8412019ODDRF.PDF
Nájomná zmluva 22.05.2019 SITTA PÍLA ŠOBOV s.r.o. Banská Štiavnica 500,00 Nájomná zmluva.PDF
Zmluva o prevádzke webového sídla 17.05.2019 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 358,80 Zmluva o prevádzke webového sídla.PDF
Zmluva o spracovaní osobných údajov 17.05.2019 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 Zmluva o spracovaní osobných údajov.PDF
Zmluva o vytvorení webového sídla 17.05.2019 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 1.056,00 Zmluva o vytvorení webového sídla.PDF
Zmluva č. 149 514 10.05.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 1.400,00 Zmluva č.149 514.PDF
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi 11.04.2019 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi.PDF
Zmluva o dielo č.19009 09.04.2019 HYDROTEAM, spol. s r.o. Báhoň 13.440,00 Zmluva o dielo č.19009.PDF
CR Zmluva č.101/2019/ODDRF 06.04.2019 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica 3.500,00 CRZmluvač.1012019ODDRF.PDF
Obchdná zmluva č. K/170/2019 02.04.2019 Matúš Michalec, Zvolen Obchodná zmluvaK1702019.PDF
Zmluva č.1/2019 o poskytnutí dotácie 13.03.2019 TJ Agro Ostrá L/ka, Ostrá Lúka 34 2.200,00 Zmluva č.12019 o poskytnutí dotácie.PDF
Obchdná zmluva č. V/110/2019 07.03.2019 Jarmila Townsend Slančíková, Ostrá Lúka 8 Obchodná zmluva č.V1102019.PDF
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb 16.02.2019 Bio-Nexus, SK s.r.o. Bratislava 264,00 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov.PDF, Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb.PDF
Kúpna zmluva 31.01.2019 Ing. Miroslav Ferenc, Ostrá Lúka 146 645,00 Kúpna zmluva.PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí 31.01.2019 Mesto Zvolen 150,00 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie_Domino.PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí 31.01.2019 CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva o.z. Zvolen 360,00 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie_CVP.PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí 31.01.2019 INTEXCOM s.r.o. Zvolen 90,00 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie_INTEXCOM.PDF
Hromadná licenčná znluva 22.01.2019 SOZA, Bratislava Hromadná licenčná zmluva.PDF
Kúpna zmluva 22.01.2019 Mária Kamenská, Budča 100,00 Kúpna zmluva.PDF
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 26.04.2018 Natur - Pack, a.s. Bratislava Dodatok č. k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č. 1628451.PDF, Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.PDF, Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.PDF
Zmluva o dielo 03.01.2019 Roľnícke obchodné družstvo Ostrá Lúka Zmluva o dielo.PDF
Zmluva o dielo 22.12.2018 Ing. Rastislav Slodičák, Levoča 4.500,00 Zmluva o dielo..PDF
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 49/010/18 14.12.2018 Prima banka Slovensko a.s. Žilina 99.312,81 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.4901018.PDF
Kúpna zmluva 08.12.2018 Ľubomír Slovák, Zvolen 1.500,00 Kúpna zmluva.PDF
Zmluva o združenej dodávke elektriny 27.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny.PDF
Zmluva o službách č.081118 15.11.2018 CS Consulting International, s.r.o. Šaľa 990,00 Zmluva o službách č.081118.PDF
Zmluva č.9/2018 o poskytnutí grantu 31.10.2018 Adela Kremnicko-Štiavnické združenie, Budča 230,00 Zmluva č.92018 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.8/2018 o poskytnutí grantu 31.10.2018 Adela Kremnicko-Štiavnické združenie, Budča 300,00 Zmluva č.82018 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.7/2018 o poskytnutí grantu 31.10.2018 Adela Kremnicko-Štiavnické združenie, Budča 600,00 Zmluva č.72018 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.6/2018 o poskytnutí grantu 31.10.2018 Adela Kremnicko-Štiavnické združenie, Budča 300,00 Zmluva č.62018 o poskytnutí grantu.PDF
Kúpna zmluva 26.10.2018 Slovak Telekom a.s. Bratislava 39,80 Kúpna zmluva - telefón.PDF
Zmluva o poskytnutí NFP č. 074BB220006 26.10.2018 Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava 99.312,81 Zmluva o poskytnutí NFP č.074BB220006.PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26.10.2018 Slovak Telekom a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve - mobil.PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 25.10.2018 Slovak Telekom a.s. Bratislava 19,99 Dodatok k zmluve - pevná linka.PDF
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 13.10.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 173,27 Zmluva o pripojení zariadenia.PDF
Zmluva o poskytovaní autítorských služieb 21.09.2018 Ing. Zuzana Kováčová, Nová Baňa 600,00 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.PDF
Zmluva o spracovaní osobných údajov 11.09.2018 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica Zmluva o spracovaní osobných údajov.PDF
Zmluva o dielo 15.08.2018 Milan Strieborný Rádio-opravovňa 16.116,11 Zmluva o dielo.PDF
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-373-093/2018 28.06.2018 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke.PDF
Zmluva č.268/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 18.07.2018 Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica 1.940,00 Zmluva č.2682018.PDF
Dohoda o zrušení zmluvy 17.07.2018 JRK Slovensko s.r.o. Bratislava Dohoda o zrušení zmluvy.pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/240 10.07.2018 Ministerstvo životného prostredia SR 175.022,30 Dodatok č.1.pdf, Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP.PDF, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.PDF
Obchodná zmluva č. K/169/2018 30.06.2018 Ing. Branislav Brežný, Zvolen Obchodná zmluva č.K1692018.PDF
Mandátna zmluva 01.07.2018 ČOV-KA s.r.o. Halič 62,00 Mandátna zmluva.PDF
Zmluva o dielo č. 02/2018 02.06.2018 RENOVIA s.r.o. Lieskovec 8.819,92 Zmluva o dielo č. 022018.PDF
Hromadná licenčná zmluva 19.05.2018 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva.PDF
Obchodná zmluva č. V/170/2018 25.05.2018 Matúš Michalec, A. Hlinku 6, Zvolen Obchodná zmluva č V1702018.PDF
Darovacia zmluva 03.05.2018 WILLING a.s. Zvolen 500,00 Darovacia zmluva.PDF
Obchodná zmluva č. V/94-7/2018 - 2 03.05.2018 Ľudmila Hubová, Zvolen Obchodná zmluva č. V94-72018_2.PDF
Obchodná zmluva č. K/94-7/2018 - 2 03.05.2018 Ľudmila Hubová, Zvolen Obchodná zmluva K94-72018_2.PDF
Zmluva č. 16284/51 nakladaní s komunálnym odpadom 01.05.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín Zmluva č.16284_51 nakladaní s komunálnym odpadom.PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí 14.04.2018 Mesto Krupina 25,00 Zmluva o poskytnutí dotácie.PDF
Obchdná zmluva č. V/81/2018 09.04.2018 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi A.V. na Slovensku Ostrá Lúka Obchodná zmluva č.V812018.PDF
Obchodná zmluva č. V/94-7/2018 27.03.2018 Miroslav Mišata, Ružomberok Obchodná zmluva č. V94_7_2018.PDF
Obchodná zmluva č. K/94-7/2018 27.03.2018 Miroslav Mišata, Ružomberok Obchodná zmluva č. K94_7_2018.PDF
Zmluva č. 148 321 27.03.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 1.400,00 Zmluva č.148 321.PDF
Obchodná zmluva č. V/169/2018 24.03.2018 Ing. Branislav Brežný, Zvolen Obchodná zmluva č. V1692018.PDF
Obchodná zmluva č. K/159/2018 22.03.2018 Pavel Badinka, Ostrá Lúka 159 Obchodná zmluva č.K1592018.PDF
Obchodná zmluva č. V/159/2018 22.03.2018 Pavel Badinka, Ostrá Lúka 159 Obchodná zmluva č.V1592018.PDF
Zmluva č.1/2018 o poskytnutí dotácie 13.03.2018 TJ Agro Ostrá Lúka, Ostrá Lúka 34 2.000,00 Zmluva č.12018 o poskytnutí dotácie.PDF
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13.03.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice 36,00 Zmluva č.ZO2018Z8600.PDF
Kúpna zmluva 08.03.2018 Radko Kucharka, Breziny 81 30,00 Kúpna zmluva.PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí 14.02.2018 Mesto Zvolen, Zvolen 150,00 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí.PDF
Zmluva č.15 100/01 01.04.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín Zmluva č.1510001.PDF
Obchodná zmluva č. K/130/2018 10.02.2018 Martin Mikolášek, Ostrá Lúka Obchodná zmluva č.K1302018.PDF
Obchodná zmluva č. V/130/2018 10.02.2018 Martin Mikolášek Obchodná zmluva č. V1302018.PDF
Mandátna zmluva 01.02.2018 ČOV-KA s.r.o. Halič 98,00 Mandátna zmluva.PDF
Zmluva o výpožičke podperných bodov 31.01.2018 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina Zmluva o výpožičke podperných bodov.PDF
Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-000018-00 31.01.2018 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina Dohoda o spolupráci.PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí 24.01.2018 INTEXCOM s.r.o. Zvolen 90,00 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí.PDF
Hromadná licenčná zmluva 22.01.2018 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava Hromadná licenčná zmluva.PDF
Zmluva č. 50/2017/BB 25.12.2017 Zberné suroviny Žilina, a.s. Žilina Zmluva č.502017BB.PDF
Zmluva o dielo 06.12.2017 ANIS BB s.r.o. Banská Bystrica 110.756,67 ZMLUVA O DIELO (3).PDF
Zmluva o dielo č.5/2017 25.11.2017 RENOME REAL, s.r.o. Žilina 96.219,34 Zmluva o dielo č.52017.PDF
Zmluva o spolupráci a poradenstve 24.11.2017 TORVEL s.r.o. Bratislava 1.980,00 Zmluva o spolupráci a poradenstve.PDF
Zmluva o dielo 23.11.2017 BAJO - Jozef Bartko Zmluva o dielo.PDF
Zmluva na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní 15.11.2017 Verobs, s.r.o. Banská Bystrica 350,00 Zmluva na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní.PDF
Zmluva o dielo 10.11.2017 Ing. Iveta Balážová - viBa design Zvolen 2.210,00 Zmluva o dielo - Publikácia o obci Ostrá Lúka.PDF
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo 04.11.2017 BAU cargo, s.r.o. Žilina Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo.PDF
Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu 03.11.2017 Plast SK, s.r.o. Zvolen Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu.PDF
Zmluva o umeleckom výkone 28.10.2017 Folklórna skupina Javory a Liesky 100,00 Zmluva o umeleckom výkone.PDF
Zmluva o združenej dodávke elektriny 01.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny.PDF
Zmluva č.9/2017 o poskytnutí grantu 19.10.2017 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 430,00 Zmluva č.92017 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.8/2017 o poskytnutí grantu 19.10.2017 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 700,00 Zmluva č.82017 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.7/2017 o poskytnutí grantu 19.10.2017 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 870,00 Zmulva č.72017 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva o dielo 29.09.2017 MOAD, s.r.o. Jesenná 6, Košice 150,00 Zmluva o dielo.PDF
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.17/053 22.09.2017 Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. 240,00 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.17053.PDF
Zmluva o grantovom účte 08.08.2017 Prima banka Slovensko a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte.PDF
Obchodná zmluva V/15/2017 03.08.2017 Miroslav Výbošťok Ostrá Lúka 15 Obchodná zmluva V152017.PDF
Zmluva o dielo 28.07.2017 KM ELEKTRO s.r.o. Zvolen 9.990,73 Zmluva o dielo.PDF
Mandátna zmluva 21.07.2017 VO-TOR s.r.o. Bratislava 300,00 Mandátna zmluva.PDF
Zmluva č. 84/POD-53/17 15.07.2017 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica 5.000,00 Zmluva č.84POD-5317.PDF
Zmluva č.147271 23.06.2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 1.400,00 Zmluva č. 147271.PDF
Zmluva č.657/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 20.06.2017 Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica 2.000,00 Zmluva č.6572017ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017.PDF
Hromadná licenčná zmluva 09.06.2017 SOZA, Bratislava Hromadná licenčná zmluva.PDF
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu 001/2017 09.06.2017 SITTAWOOD s.r.o. Kremnica 250,00 Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu 0012017.PDF
Zmluva o dielo č.02/2017 18.05.2017 HARA s.r.o. Zvolen 5.554,98 Zmluva o dielo č.022017.PDF
Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce 07.04.2017 VV, s.r.o. Poniky Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu.PDF
Nájomná zmluva 25.03.2017 Lesná a pasienková spoločnosť GUNDA 1,00 Nájomná zmluva.PDF
Dohoda o spoločnom užívaní cesty 1503,1490 14.03.2017 Lesná a pasienková spoločnosť Vápená, pozemkové spoločenstvo 1,00 Dohoda o spoločnom užívaní cesty 1503,1490.PDF
Dohoda o spoločnom užívaní cesty 1835 14.03.2017 Urbárska spoločnosť v Ostrej Lúke, AGRO-ŠULEK s.r.o. 1,00 Dohoda o spoločnom užívaní cesty 1835.PDF
Dohoda o spoločnom užívaní cesty 1656 14.03.2017 Urbárska spoločnosť v Ostrej Lúke, Lesná a pasienková spoločnosť Vápená, AGRO-ŠULEK s.r.o. 1,00 Dohoda o spoločnom užívaní cesty 1656.PDF
Obchodná zmluva č.V/139/2017 08.03.2017 Ing. A ndrej Dulík, Zvolen Obchodná zmluva č.V1392017.PDF
Obchodná zmluva č.K/139/2017 08.03.2017 Ing. A ndrej Dulík, Zvolen Obchodná zmluva č. K1392017.PDF
Zmluva č.1/2017 o poskytnutí dotácie 22.02.2017 TJ Agro Ostrá Lúka, Ostrá Lúka 34 2.000,00 Zmluva č.1-2017 o poskytnutí dotácie.PDF
Dodatok k nájomnej zmluve č.03364/2015-PNZ-P41156/15.00 03.02.2017 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Dodatok k nájomnej zmluve č.03364-2015-PNZ-P41156-15.00.PDF
Zmluva č.16274/51 nakladaní s komunálnym odpadom 03.02.2017 Marius Pedersen, a.s. Trenčín Zmluva č.16274-51 nakladaní s komunálnym odpadom.PDF
Dodatok k zmluve č. SZH0727201505 01.02.2017 ENVI-PAK, a.s. Bratislava Dodatok k zmluve č. SZH0727201505.PDF
Zmluva o dielo č.2017-01 01.02.2017 Ing. arch. Tomáš Sobota - TS design, Banská Bystrica 4.067,00 Zmluva o dielo č.2017-01.PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí 20.01.2017 Mesto Zvolen, Námestie slobody 22 Zvolen 180,00 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie.PDF
Zmluva č.1/2017 o nájme nehnuteľnosti 10.01.2017 PZ BRDO I. Ostrá Lúka 15,00 Zmluva č.12017 o nájme nehnuteľnosti.PDF
Zmluva o dielo 02.12.2016 Roľnícke obchodné družstvo, Ostrá Lúka 58 Zmluva o dielo.PDF
Obchodná zmluva č.K/168/2016 21.11.2016 Zuzana Ťažká, Ostrá Lúka 128 Obchodná zmluva č. K1682016.PDF
Kúpna zmluva 15.11.2016 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina 125,00 KÚPNA ZMLUVA.PDF
Zmluva č.6/2016 o poskytnutí grantu 24.10.2016 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie, Budča 1.000,00 Zmluva č.62016 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.5/2016 o poskytnutí grantu 24.10.2016 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie 400,00 Zmluva č.52016 o poskytnutí grantu.PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest 24.10.2016 DataCenrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM.PDF
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 28.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb.PDF
Kúpna zmluva 26.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 9,90 Kúpna zmluva.PDF
Kúpna zmluva PATROL & GUARD s.r.o. Rimavská Sobota 246.516,00 Kúpna zmluva.PDF
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti 21.09.2016 Peter Oravec, Ostrá Lúka 41 15,90 Kúpna zmluva.PDF
Zmluva č.1/2016 o nájme nehnuteľnosti 19.09.2016 PZ BRDO I. Ostrá Lúka 30,00 Zmluva č.12016 o nájme nehnuteľnosti.PDF
Obchodná zmluva č. V/9/2016 09.09.2016 Petra Sklenková, Banská Bystrica Obchodná zmluva V92016.PDF
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu 2/2016 26.08.2016 JASE, spol. s r.o. Látky 250,00 Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu 002 2016.PDF
Dodatok č.3 k Mandátnej zmluve 01.08.2016 WASPE s.r.o. Banská Bystrica 138,00 Dodatok č.3 k Mandátnej zmluve - Kanalizácia.PDF
Dodatok č.2 k Zmluve na odborný dohľad 01.08.2016 WASPE s.r.o. Banská Bystrica 288,00 Dodatok č.2 k Zmluve na odborný dohľad - vodovod.PDF
Zmluva o spolupráci 20.07.2016 ALUEX s.r.o. Zvolen Zmluva o spolupráci.PDF
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 14.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 19,99 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb.PDF
Dodatok č.10 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 01.07.2016 Mesto Zvolen Dodatok č.10 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.PDF
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu 1/2016 16.06.2016 SITTAWOOD s.r.o. Kremnica 250,00 Nájomná zmluva.PDF
Zmluva č. 390/2016/ODDF 31.05.2016 Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica 2.000,00 Zmluva č. 390-2016-ODDF.PDF
Kúpna zmluva 24.05.2016 PD Dobrá Niva, a.s. Dobrá Niva 1,00 Kúpna zmluva.PDF
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 23.05.2016 BAU cargo s.r.o. Žilina 160.013,60 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby.PDF
Obchodná zmluva č.V/168/2016 06.05.2016 Zuzana Ťažká, Ostrá Lúka 128 Obchodná zmluva č. V1682016.PDF
Zmluva č. SZH0727201505 27.04.2016 ENVI-PAK a.s. Bratislava Zmluva č. SZH0727201505.PDF
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia 18.04.2016 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 300,00 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia.PDF
Zmluva č. 76175 18.03.2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 3 700,00 Zmluva č.76175.PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí 08.02.2016 Mesto Zvolen, Námestie slobody č.22, Zvolen 180,00 Zmluva CVČ Domino.PDF
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 04.02.2016 CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva o.z. Zvolen 60,00 Zmluva CVP.PDF
Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie 01.02.2016 Komunálny poisťovňa a.s. Bratislava 13,00 razové poistenie UoZ.PDF
Zmluva o znášaní vynútených nákladov 28.01.2016 Profi-NETWORK Slovakia, a.s. Trenčín Zmluva o znášaní vynútených nákladov.PDF
Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie 22.01.2016 TJ Agro Ostrá Lúka, Ostrá Lúka 34 2.000,00 Zmluva č.12016 o poskytnutí dotácie.PDF
Mandátna zmluva 15.01.2016 Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A Bratislava 960,00 Mandátna zmluva.PDF
Hromadná licenčná zmluva 31.12.2015 SOZA - Slovanský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva.PDF
Zmluva o dielo 31.12.2015 BAJO - Jozef Bartko, Ostrá Lúka 94 Zmluva o dielo.PDF
Dodatok k zmluve o nájme 01.01.2016 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ostrá Lúka Dodatok k Zmluve o nájme cintorína.PDF
Zmluva o dielo pri príprave projektovej dokumentácie 21.12.2015 Profilaxis found, OZ, Banská Bystrica 3.950,00 Zmluva o dielo pri príprave projektovej dokumentácie.PDF
Nájomná zmluva č. 03364/2015-PNZ-P41156/15.00 30.11.2015 Slovenský pozemkový fond, Bratislava 10,00 Nájomná zmluva.PDF
Zmluva o dielo Na služby exteného manažmentu 14.12.2015 Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. Brezová pod Bradlom 990,00 Zmluva o dielo na služby externého manažmentu.PDF
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest 10.12.2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Bratislava Zmluva o pripojení.PDF
Zmluva o nájme pozemku 19.11.2015 Zuzana Ťažká, Ostrá Lúka 128 1,00 Nájomná zmluva.PDF
Mandátna zmluva č.2015111301 19.11.2015 ZVOLENSKO Občianske združenie, J.Matušku 985/2 Zvolen 1.200,00 Mandátna zmluva.PDF
Zmluva č. 9/2015 o poskytnutí grantu 19.10.2015 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie 400,00 Zmluva č.92015 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č. 8/2015 o poskytnutí grantu 19.10.2015 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie 330,00 Zmluva č.82015 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č. 7/2015 o poskytnutí grantu 19.10.2015 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie 900,00 Zmluva č.72015 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č. 6/2015 o poskytnutí grantu 19.10.2015 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie 300,00 Zmluva č.62015 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č. 5/2015 o poskytnutí grantu 19.10.2015 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie 220,00 Zmluva č.52015 o poskytnutí grantu.PDF
Obchodná zmluva č. K/131/2015 05.10.2015 Ing. Sylvia Zdútová-Šťastná Obchodná zmluva K1312015.PDF
Obchodná zmluva č. K/159/2015 30.09.2015 Ing. Ivan Broniš, Ostrá Lúka 159 Obchodná zmluva K1592015.PDF
Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2015 o poskytnutí dotácie 21.09.2015 TJ Agro Ostrá Lúka, Ostrá Lúka 34 500,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.12015 o poskytnutí dotácie.PDF
Zmluva o dielo 20.08.2015 Plast-Trend spol. s r.o. Zvolen 7.602,01 Zmluva o dielo.PDF
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu Číslo zmluvy: 15/085 05.08.2015 Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. 360,00 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.15-085.PDF
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 16.06.2015 Ing. Martin Novotný, Zvolenská 6, Žilina 4.990,00 Zmluva o dielo.PDF
Povinné zmluvné poistenie 27.05.2015 Wustenrot poisťovňa a.s. Bratislava 84,55 Poistná zmluva - auto.pdf
Darovacia zmluva 20.04.2015 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava Darovacia zmluva - cestné vozidlo.pdf
Obchodná zmluva č. K/130/2015 18.05.2015 Ing. Anna Holčíková Obchodná zmluva K1302015.pdf
Obchodná zmluva č. K/128/2015 18.05.2015 Zuzana Ťažká, Ostrá Lúka 128 Obchodná zmluva K1282015.pdf
Dohoda č.15/33/054/11 22.04.2015 ÚPSVR Zvolen, J.Jiskru 6, Zvolen 2.435,80 Dohoda č.15-33-054-11.pdf
Zmluva o kúpe cenných papierov číslo 165/2015 17.03.2015 Prima banka Slovensko a.s. 6.600,00 Zmluva o kúpe cenných papierov.PDF
Obchodná zmluva č. K/153/2015 17.03.2015 Lenka Kabátová, Š.Záhorského 21, Sliač Obchodná zmluva K1532015.pdf
Obchodná zmluva č. K/148/2015 04.03.2015 Ľubomír Slovák, Gen. Asmolova 1989/22, Zvolen Obchodná zmluva K1482015.pdf
Zmluva o dielo pri príprave projektovej dokumentácie 19.02.2015 DIPERA s.r.o. Kremnická 1, 960 01 Zvolen 3.200,00 Zmluva o dielo.PDF
Obchodná zmluva č. V/148/2015 18.02.2015 Ľubomír Slovák, Gen. Asmolova 1989/22 Zvolen Obchodná zmluva V1482015.pdf
Obchodná zmluva č. K/152/2015 04.02.2015 Emília Sujová, Zvolen Obchodná zmluva č.K1522015.PDF
Zmluva o prevádzke knižnično-informačného systému 19.01.2015 Slovenská národná knižnica, Martin 82,98 Zmluva o prevádzke knižnično-informačného systému.PDF
Zmluva č.1/2015 o poskytnutí dotácie 22.01.2015 TJ Agro Ostrá Lúka, Ostrá Lúka 34 1.500,00 Zmluva č.12015 o poskytnutí dotácie.PDF
Obchodná zmluva č. K/164/2015 14.01.2015 Ing. Jozef Pancák, Zvolen Obchodná zmluva č.K1642015.PDF
Obchodná zmluva č. K/133/2015 14.01.2015 Tomáš Michalec, Žiar nad Hronom Obchodná zmluva č.K1332015.PDF
Hromadná licenčná zmluva - VP/14/04744/004 31.12.2014 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 18,00 Hromadná licenčná zmluva.PDF
Zmluva o dielo č.13/01/2015 01.01.2015 HP-KONTROL s.r.o. Zvolen 50,00 Zmluva o dielo č.13012015.pdf
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 02.01.2015 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 6,50 razové poistenie uchádzačov o zamestnanie.PDF
Zmluva č. 3/2014 o nájme nebytových priestorov 29.12.2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka 30,00 Zmluva č.32014.PDF
Zmluva o dielo 29.12.2014 Pavel Drašnar ALKAS, Banská Bystrica 5.012,40 Zmluva o dielo.PDF
Dohoda č.55/§ 52/2014/NP/ZV 17.12.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen 1.020,00 Dohoda č.55-§52-2014-NP-ZV.PDF
Zmluva č.11/BB/2014 10.12.2014 Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Banská Bystrica 3.600,00 Zmluva č.11-BB-2014.PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 05.12.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.PDF
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 14.11.2014 CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z. Zvolen 120,00 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 2014-2015.PDF
Zmluva č.16/2014 o poskytnutí grantu 24.10.2014 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 300,00 Zmluva č.162014 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.15/2014 o poskytnutí grantu 24.10.2014 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 650,00 Zmluva č.152014 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.13/2014 o poskytnutí grantu 24.10.2014 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 200,00 Zmluva č.132014 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.14/2014 o poskytnutí grantu 24.10.2014 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 250,00 Zmluva č.142014 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - pevná linka 13.10.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb.PDF
Zmluva č.678/2014/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2014 29.09.2014 Banskobystrický samosprávny kraj 300,00 Zmluva č.6782014ODDF.PDF
Zmluva č.6/2014 o poskytnutí grantu 22.09.2014 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 300,00 Zmluva č.62014 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.5/2014 o poskytnutí grantu 22.09.2014 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 300,00 Zmluva č.52014 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.4/2014 o poskytnutí grantu 22.09.2014 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 330,00 Zmluva č.42014 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.3/2014 o poskytnutí grantu 22.09.2014 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 820,00 Zmluva č.32014 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.2/2014 o poskytnutí grantu 22.09.2014 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 200,00 Zmluva č.22014 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.1/2014 o poskytnutí grantu 22.09.2014 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 550,00 Zmluva č.12014 o poskytnutí grantu.PDF
Obchodná zmluva č. V/164/2014 19.09.2014 Ing. Jozef Pancák, A.Hlinku 2330/2, Zvolen Obchodná zmluva č.V1642014.PDF
Zmluva o dielo 05.08.2014 MTS Zvolen, s.r.o. Zvolen 3.750,00 Zmluva o dielo.PDF
Zmluva č.32/ZD1-53/14 01.08.2014 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica 3.850,00 Dodatok č.1 k zmluve č.32ZD1-5314.PDF, Zmluva č.32ZD1-5314.PDF
Zmluva o združenej dodávke elektriny 01.07.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny.PDF
Hromadná licenčná zmluva - KJAO 17.05.2014 Slovenský ochranný zväz autorský Bratislava Hromadná licenčná zmluva - KJAO.PDF
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 02.06.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 6,50 razové poistenie UoZ.PDF
Zmluva o spolupráci č. M/716/2014/Ob 21.05.2014 ENVI-PAK, a.s. Bratislava Zmluva o spolupráci č.M7162014Ob.PDF
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku 07.05.2014 Detronics, s.r.o. Zvolen 125,00 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku.PDF
Zmluva č.2 o nájme nebytových priestorov 30.04.2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka Zmluva č. 22014.PDF
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 24.04.2014 ÚPSVaR Zvolen Dohoda č.03§50jNS2014ZV.PDF
Hromadná licenčná zmluva - MDŽ 08.04.2014 Slovenský ochranný zväz autorský Bratislava 18,00 Hromadná licenčná zmluva - MDŽ.PDF
Obchodná zmluva č. K/18/2014 31.03.2014 Michal Dopirák, Mukačevská 6, Prešov Obchodná zmluva K182014.pdf
Obchodná zmluva č. V/18/2014 31.03.2014 Michal Dopirák, Mukačevská 6, Prešov Obchodná zmluva V182014.pdf
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti 13.03.2014 Mária Krupičková 46,90 Kúpna zmluva.PDF
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 11.03.2014 Ján Botto, Dolná Mičiná 9 Zmluva o spolupráci.PDF
Darovacia zmluva 10.03.2014 ZŠ Adely Ostrolúckej Budča 100,00 Darovacia zmluva.PDF
Kolektívna zmluva 27.02.2014 SLOVES pri MsÚ Sliač Kolektívna zmluva 2014.PDF
Zmluva o výpožičke č. 04/99-2014 25.02.2014 LESY Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica Zmluva o výpožičke č.0499-2014.PDF
Zmluva č.1/2014 o poskytnutí dotácie 24.02.2014 TJ Agro Ostrá Lúka 1.500,00 Zmluva č.12014 o poskytnutí dotácie.PDF
Hromadná licenčná zmluva 04.02.2014 Slovenský ochranný zväz autorský Bratislava Hromadná licenčná zmluva.PDF
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 20.01.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 6,50 razové poistenie uchádzačov o zamestnanie.PDF
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 22.11.2013 CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, n.o. Zvolen 180,00 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 2013-2014.PDF
Zmluva o dielo 15.11.2013 ORKAN TRANS s.r.o. Breziny č.160 Zmluva o dielo.PDF
Obchodná zmluva č. V/133/2013 01.10.2013 Adriana Šemetková, Žiar nad Hronom Obchodná zmluva č. V1332013.PDF
Obchodná zmluva č. V/141/2013 02.08.2013 Thonhauser Marián, Dobronivská cesta 12, Zvolen Obchodná zmluva č. V1412013.PDF
Obchodná zmluva č. V/143/2013 02.08.2013 Thonhauser Marián, Dobronivská cesta 12, Zvolen Obchodná zmluva č. V1432013.PDF
Obchodná zmluva č. K/141/2013 02.08.2013 Thonhauser Marián, Dobronivská cesta 12, Zvolen Obchodná zmluva č. K1412013.PDF
Obchodná zmluva č. K/143/2013 02.08.2013 Thonhauser Marián, Dobronivská cesta 12, Zvolen Obchodná zmluva č. K1432013.PDF
Kúpno predajná zmluva 29.07.2013 Poláčik Dušan Banská Bystrica 20,00 Kúpno - predajná zmluva.PDF
Zmluva o postúpení práv 15.07.2013 BEGBIE, s.r.o. Zvolen Zmluva o postúpení práv.PDF
Obchodná zmluva č. V/153/2013 01.07.2013 Mgr. Lenka Kabátová, Sliač Obchodná zmluva č. V1532013.PDF
Obchodná zmluva č. V/152/2013 01.07.2013 Emília Sujová Obchodná zmluva č.V1522013.PDF
Obchodná zmluva č. K/144/2013 13.06.2013 Branislav Ferko Obchodná zmluva č. K1442013.PDF
Obchodná zmluva č. V/144/2013 13.06.2013 Branislav Ferko Obchodná zmluva č. V1442013.PDF
Poistná zmluva č.0109001815 11.06.2013 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 770,05 Poistná zmluva.PDF
Zmluva 1215699 29.05.2013 SLOVGRAM Bratislava 33,50 Zmluva 1215699.PDF
Zmluva č. 527/2013/UDP o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 20.05.2013 Banskobystrický samosprávny kraj 350,00 Zmluva č. 527-2013-UDP.PDF
Obchodná zmluva č. V/159/2013 13.05.2013 Ing. Broniš Ivan Obchodná zmluva č.V1592013.PDF
Licenčná zmluva č.U1215/2013 23.11.2012 MADE s.r.o. Banská Bystrica 192,00 Licenčná zmluva č.U1215 2013.PDF, Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1215-2013.PDF
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 30.04.2013 CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, n.o. Zvolen 320,00 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov.PDF
Licenčná zmluva ZM2002256 23.04.2013 Rozhlas a televízia Slovenska 68,40 Licenčná zmluva.PDF
Zmluva č.10/2012 o poskytnutí grantu 02.04.2013 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 350,00 Zmluva č.102012 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.9/2012 o poskytnutí grantu 02.04.2013 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 450,00 Zmluva č.92012 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.8/2012 o poskytnutí grantu 02.04.2013 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 330,00 Zmluva č.82012 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.7/2012 o poskytnutí grantu 02.04.2013 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 150,00 Zmluva č.72012 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.6/2012 o poskytnutí grantu 02.04.2013 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 300,00 Zmluva č.62012 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.5/2012 o poskytnutí grantu 02.04.2013 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 240,00 Zmluva č.52012 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.4/2012 o poskytnutí grantu 02.04.2013 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 350,00 Zmluva č.42012 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.3/2012 o poskytnutí grantu 02.04.2013 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 240,00 Zmluva č.32012 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.2/2012 o poskytnutí grantu 02.04.2013 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 310,00 Zmluva č.22012 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva č.1/2012 o poskytnutí grantu 02.04.2013 Adela Kremnicko - Štiavnické združenie Budča 350,00 Zmluva č.12012 o poskytnutí grantu.PDF
Zmluva o zriadení vecného práva 14.03.2013 Mária Krupičková Zmluva o zriadení vecného práva.PDF
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 08.03.2013 MADE s.r.o. Banská Bystrica Zmluva o elektrickom zasielaní faktúr.PDF
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 28.02.2013 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 6,50 razové poistenie uchádzačov o poistenie.PDF
Zmluva č.1/2013 o poskytnutí dotácie 22.02.2013 TJ Agro Ostrá Lúka 1.500,00 Zmluva č.12013 o poskytnutí dotácie.PDF
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam 12.02.2013 Wurth Vlasta 10.003,71 Kúpna zmluva - Wurth.PDF
Zmluva o poskytnutí odbornej garancie 01.02.2013 Vladimír Bučan Zmluva o poskytnutí odbornej garancie.PDF
Zmluva o zriadení vecného práva 24.01.2013 Anna Mojžišová Zmluva o zriadení vecného práva.PDF
Zmluva o zriadení vecného práva 19.01.2013 Ján Bučan Zmluva o zriadení vecného práva.PDF
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 09.01.2013 ÚPSVaR Zvolen Dohoda č.0150§2013NP.PDF
Zmluva č. 1/2012 o nájme nebytových priestorov 01.01.2013 Poľovnícke združenie BRDO I. Ostrá Lúka Zmluva č. 12012 o nájme nebytových priestorov.PDF
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 01.01.2013 Poľovnícke združenie "BRDO" Ostrá Lúka Dohoda o skončení nájmu.PDF
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 21.12.2012 Slovak Telekom a.s. Bratislava Zmluva o poskytnutí verejných služieb.PDF
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy 21.12.2012 Slovak Telekom a.s. Bratislava Dohoda o zmene v osobe účastníka.PDF
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 17.12.2012 Slovak Telekom a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.PDF
Zmluva o zriadení vecného práva 15.10.2012 Gajdošová Viera Zmluva o zriadení vecného práva.PDF
Zmluva č.: 121004/0133 15.10.2012 INSA, s.r.o. Sereď Zmluva č.121004-0133.PDF
Zmluva o dielo - 09/Ostrá Lúka/2012 01.10.2012 Ivan Rerich - K+V MONT Zmluva o dielo, 09Ostrá Lúka2012.PDF
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam 17.08.2012 Ferko Branislav 20.383,00 Kúpna zmluva - Ferko.PDF
Zmluva č.1/2012 o poskytnutí dotácie 07.02.2012 TJ Agro Ostrá Lúka 1.500,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.12012 o poskytnutí dotácie.PDF, Zmluva č.12012 o poskytnutí dotácie.PDF
Obchodná zmluva č. K/112/2012 26.06.2012 Ing. Dušan Binder Obchodná zmluva K1122012.PDF
Obchodná zmluva č. K/82/2012 04.06.2012 Daniel Brláš, Ostrá Lúka 82 Obchodná zmluva č. K822012.PDF
Zmluva č. 290/2012/ODDTRFR 30.05.2012 Banskobystrický samosprávny kraj 500,00 Zmluva č. 290-2012-ODDTRFR.PDF
Dohoda č.16 / § 50j / 2012 / NP 17.05.2012 ÚPSVR Zvolen Dohoda č.16§50j2012.PDF
Darovacia zmluva 10.05.2012 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 30,00 Darovacia zmluva.PDF
Zmluva o reklame 04.05.2012 G.P.S.ZVOLEN, spol. s r.o. 100,00 Zmluva o reklame.PDF
Obchodná zmluva č. V/29/2012 01.05.2012 Horváth Daniel Obchodná zmluva č. V292012.PDF
Zmluva č. 65/POD-53/12 24.04.2012 Environmentálny fond Bratislava 3.000,00 65 POD-53 12.pdf
Zmluva o uverejnení inzercie 16.04.2012 NEO Slovakia s.r.o. Poprad 50,00 Zmluva o uverejnení inzercie.PDF
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 27.03.2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava 004 Dohoda.doc, Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke.PDF
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 87767-2012 27.03.2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava 002 ZZ NM.doc, Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti.PDF
Úverová zmluva č. 87767-2012 27.03.2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava 52.334,00 001 ÚZ.doc, Úverová zmluva.PDF
Dodatok č.1/2012 k zmluve o dielo 21.03.2012 Vodales s.r.o. Zvolen Dodatok č.12012 k zmluve o dielo.PDF
Dodatok č.2/2012 k Zmluve č. 1850/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov 21.03.2012 Úrad vlády Slovenskej republiky Dodatok č.22012 k Zmluve č.18502011.PDF
Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1850/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov 13.03.2012 Úrad vlády Slovenskej republiky Dodatok č.1-2012 k Zmluve 1850-2011.PDF
Darovacia zmluva 11.02.2012 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 20,00 Darovacia zmluva Coop Jednota.PDF
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu 03.02.2012 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 52.334,00 Kúpna zmluva Kaštieľ.PDF
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti 06.02.2012 Bc. Lenka Kabátová 1.380,00 Kúpna zmluva.PDF
Dohoda č.03 / § 50j / 2012 / NP 20.01.2012 ÚPSVR Zvolen Dohoda č.03§50j2012NP.PDF
Obchoná zmluva K/139/2012 03.01.2012 Kubík Anton Obchodná zmluva č.K139-2012.PDF
Kúpna zmluva 28.12.2011 Marián Thonhauser 13.584,05 Kúpna zmluva.PDF
Obchodná zmluva č.V/112/2011 01.12.2011 Ing. Dušan Binder Obchodná zmluva č.V1122011.PDF
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z Úradu vlády SR 09.11.2011 Úrad vlády Slovenskej republiky 20.000,00 Zmluva s Úradom vlády SR 2011.PDF
Zmluva o dielo - vodozádržné opatrenia 11.11.2011 Vodales s.r.o. Zvolen 16.933,00 Zmluva o dielo - vodozádržné opatrenia.PDF
Kúpna zmluva č.2/2011 26.10.2011 Ondrej Demeter 800,00 Kúpna zmluva č.22011.PDF
Dohoda č.24/ § 50j / 2011/ NP 21.10.2011 ÚPSVR Zvolen Dohoda č.24-§50j-2011-NP.PDF
Zmluva o pokytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 06.10.2011 Environmentálny fond Bratislava 98.193,00 Zmluva č.79213 08U01.PDF
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 27.09.2011 Anna Mojžišová Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve.PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1-8/2011 05.09.2011 ANISBB s.r.o. Banská Bystrica 103.102,65 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1-82011.PDF
Dodatok k zmluve o pripojení 03/2011 11.08.2011 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení.PDF
Zmluva o výkone stavebného dozoru 10.08.2011 Ing. František Rapáč 2.500,00 Zmluva o výkone stavebného dozoru.PDF
Zmluva o dielo č. 1-8/2011 10.08.2011 ANISBB s.r.o. Banská Bystrica 413.158,15 Zmluva o dielo č.1-82011.PDF
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti 29.07.2011 Anna Mojžišová 50,40 Kúpna zmluva.PDF
Zmluva o poskytnutí služieb 16.06.2011 Ecopora s.r.o. 420,00 Z82011.PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere /B/ č. 49/033/10 01.06.2011 Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o úvere č.4903310.PDF, Dodatok č.1 zmluvy o úvere č.4903310.PDF
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2004 13.05.2011 Poľovnícke združenie "BRDO" Ostrá Lúka Dodatok k zmluve o nájme č.1-2004.PDF
Zmluva o dielo 1/2011 09.05.2011 Bc. Ivan Hybský 150,00 Z72011.PDF
Dodatok k Dohode s ÚPSVR Zvolen 04.05.2011 ÚPSVR Zvolen Z62011.PDF
Dodatok k zmluve o dodávke plynu 03/2011 01.05.2011 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava Z62011.PDF
Dohoda s ÚPSVR Zvolen č.7/§50j/2011 01.04.2011 ÚPSVR Zvolen Z52011.PDF
Dodatok k zmluve o pripojení 02/2011 01.03.2011 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Z42011.PDF
Kúpna zmluva 01/2011 03.02.2011 Ján Melich 50,00 Z32011.PDF
Zmluva o pripojení 01/2011 25.01.2011 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Z22011.PDF
Zmluva o dielo - dodatok k zmluve č. 05-03-2007 18.01.2011 HPkontrol s r.o. Zvolen 318,66 Z12011.PDF
Zmluva o dielo č. 10041 18.01.2011 EU projekty s.r.o. 660,00 0108_0001.pdf
Zmluva o dielo 14.01.2011 ZEDKO s.r.o. Banská Bystrica Zmluva o dielo - odpad.PDF