Tajomný hrad Peťuša - prednáška 23.9.2017 o 17:00 hod.

PREDNÁŠKA v zasadačke obecného úradu dňa 23.9.2017 (sobotu) o 17:00 hod. Tajomný hrad Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka Prednášajúca: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre    Formou prezentácie budú predstavené výsledky sedem sezónneho archeologického výskumu na hrade Peťuša, nachádzajúceho sa pri Hrone v katastri obce Ostrá Lúka. Od roku 2011 až do súčasnosti Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na hrade realizovala archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely. Objavila pri tom desaťtisíce artefaktov (črepy, zvieracie kosti, kovové predmety, ...), ktoré sú postupne spracovávané a vyhodnocované. V rámci prednášky budú prezentované archeologické nálezy hnuteľného i nehnuteľného charakteru, ktoré sa na hrade nachádzajú a interpretované budú v rámci hradnej každodennosti. Konfrontované budú zároveň písomné pramene a získané archeologické nálezy a poukáže sa na možné využitie a trvanie hradného objektu. Počas prezentácie budú k dispozícii k nahliadnutiu vybrané keramické i kovové nálezy z hradu.